Ekonomi

Huspriserna stiger sakta men säkert

En procent, så mycket har huspriserna ökat under den senaste tremånadersperioden enligt Statistiska Centralbyråns beräkningar. Perioden det gäller är mars-maj och jämförelsen har skett med tremånadersperioden före. Jämfört med samma period förra året har de dock stigit med hela fyra procent.

Kraftigast ökning finner du i Östergötland som sticker ut som enda länet med en femprocentig ökning de senaste tre månaderna. Storstadsområdena Stockholm och Göteborg har vardera haft en husprisökning på en procent under samma period, medan Malmö redovisar två procent.

Gotland och Gävleborg sticker istället ut åt andra hållet och visar en minskning på fyra respektive tre procent. Även Uppsala och Kronoberg backar men endast med en procent.

Det genomsnittliga priset för ett hus ligger fortfarande på 2,1 miljoner kronor men varierar kraftigt utifrån län. I Stockholm, som redovisar högst medelpris, kostar ett hus i genomsnitt 3,9 miljoner kronor, medan genomsnittspriset i Västernorrland hamnar strax under miljonen.