Ekonomi

Huspriserna stiger i alla län utom 3

Kurvan för huspriserna i landet pekar uppåt, och i Västernorrland ökar de rejält.

Rapporten från Mäklarstatistik går hand i hand med den vi fick från Statistiska Centralbyrån för ett par dagar sedan, huspriserna stiger sakta men säkert i landet som helhet. De senaste tre månaderna har huspriserna ökat med två procent och på årsbasis har de ökat med hela fyra procent. Sett till den senaste månaden är ökningen dock bara en procent. 

- De bostäder som kommer ut på marknaden säljs ofta relativt snabbt vilket gör att utbudet inte byggs på. Det gör att priserna fortsätter att stiga även om takten inte är så hög, säger Lars-Erik Nykvist som är vd på Fastighetsbyrån.

Många av de områden som visat röda siffror i statistiken under vintern och våren börjar komma ikapp. 

- Malmö har efter en lång period med tröghet på marknaden börjat återhämta sig. Säljare och köpare börjar mötas och mycket av de bostäder som läggs ut säljs snabbt. Detta syns även i prisutvecklingen för bostadsrätter. Malmö knappar nu in på övriga regioner även om kvadratmeterpriserna fortfarande ligger betydligt lägre än i Göteborg och Stockholm, säger Lars-Erik Nykvist.

Huspriserna i Skåne län stod dock oförändrade de senaste tre månaderna medan de ökade med 2 procent i Västra Götaland och med 3 procent i Stockholm. Största ökningen i landet ser vi dock i Västernorrland som sticker ut med sina +13 procent, på andraplats kommer Västerbotten vars huspriser ökat med 8 procent. Endast 3 län visar minus i statistiken och det är Gotland (-1), Uppsala (-2) och Värmland (-1).