Ekonomi

Huspriserna steg i 10 av 21 län

Småhusbarometern från Statistiska Centralbyrån är här med färsk statistik. Rapporten visar att huspriserna steg i 10 av landets 21 län sista kvartalet 2012, samtidigt som de minskade i 5 varav enda storstaden tillhörande sistnämnda sammanhanget var Malmö som backade 2 procent. Både Stockholm och Göteborg låg stabilt på samma nivå som kvartalet före.

Sett ur ett årsperspektiv minskade dock huspriserna endast i 3 län: Kalmar, Gotland och Skåne - medan de ökade i 17. Här visar statistiken för de tre storstadsområdena att huspriserna steg i Stockholm och Göteborg med 3 respektive 4 procent, och minskade i Malmö med 1 procent.

Län där huspriserna minskade fjärde kvartalet jämfört med föregående tremånadersperiod:

  • Gotland, -1 %
  • Örebro, -1 % 
  • Västmanland, -1 %
  • Västerbotten, -2 %
  • Skåne, -1 %