Ekonomi

Huspriserna ökar mer än priserna på bostadsrätter

Prisstatistik hus.

Prisstatistik hus. Grafik: Svensk Mäklarstatistik.

Under maj fortsatte huspriserna att öka medan priserna på bostadsrätter låg oförändrade.

Priserna på hus och bostadsrätter har sakta men säkert ökat under lång tid. Under maj månad avstannade dock priserna på bostadsrätter, medan huspriserna fortsatte att öka med en procent. Tar vi istället ett tremånadersperspektiv har huspriserna ökat med fyra procent och bostadsrättspriserna med en procent. Årstakten ligger istället på nio respektive sju procent.

Prisökningarna påverkar såklart även genomsnittspriserna på hus.

- För första gången noterar vi i maj ett medelpris på över sex miljoner för hus i Stor-Stockholm. Medelpriset på ett hus i Sverige var under maj månad nästan 3.3 miljoner kronor. Och för första gången har vi för hus i riket uppmätt en genomsnittlig skillnad mellan de priser som annonserats och kontraktspris på över tio procent, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

En bidragande orsak till de stigande huspriserna är att utbudet är så lågt. Jämfört med 2014 är utbudet 36 procent lägre. På bostadsrättssidan är det däremot oförändrat.

Även priserna på fritidshus ökar. Årstakten ligger nu på +9 procent och genomsnittspriset är cirka 1,6 miljoner kronor.