Ekonomi

Huspriserna fortsätter att stiga

Färska siffror från Statistiska Centralbyrån visar att huspriserna stigit med 2 procent de senaste 3 månaderna (juni-aug), detta vid en jämförelse med tremånadersperioden före. Totalt har priserna ökat i 15 av 21 län och minskat i 4 av 21 län.

Bottennoteringen delar Östergötland och Värmland med sina -3 procent. Övriga län där priserna minskat är Västernorrland med -1 procent och Kalmar med -2 procent. Västerbotten och Gävleborg tog hem toppnoteringen på +5 procent.

I Stockholm och Göteborg har priserna ökat med två procent. Men utvecklingen i Malmö har stannat av och där redovisas istället oförändrade priser.

Sett till samma period förra året har huspriserna ökat med tre procent på riksnivå och genomsnittspriset för ett hus i Sverige idag ligger på 2,2 miljoner kronor.