Ekonomi

Huspriserna fortsätter sjunka

Huspriserna fortsätter sjunka

Gotland visar mörka siffror i Statistiska Centralbyråns småhusbarometer, även på riksnivå fortsätter kurvan neråt.

Senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån visar att priserna på småhus fortsätter neråt. De sjönk med en procent på riksnivå jämfört med föregående tremånadersperiod, och med fyra procent om du istället jämför med samma period förra året. Perioden som åsyftas är februari till april. Det genomsnittliga priset för en fastighet har de senaste tre månaderna varit två miljoner kronor.

Störst prisnedgång är det på Gotland, som visar -9 procent både på länsnivå mellan de 2 senaste 3-månadersperioderna och på årsbasis. Även Jönköping och Uppsala redovisar mörka siffror med sina -6 procent mellan senaste 2 3-månadersperioderna och -9 procent på årsbasis. Halland har dock ökat med 3 procent sedan förra 3-månadersperioden.