Ekonomi

Huspriserna fortsatt stabila med försiktig uppgång

En försiktig uppgång och utplaning kan skönjas på bostadsmarknaden.

Huspriserna ökade försiktigt med en procent under den senaste månaden enligt en ny rapport från Mäklarstatistik, samtidigt stod bostadsrättspriserna stilla. Detta går hand i hand med senaste tremånadersredovisningen från Statistiska Centralbyrån.

- Man skulle kunna tro att det låga utbud som varit tydligt under våren skulle kunna resultera i en fortsatt stark prisutveckling. Men den tendensen är inte speciellt tydlig i statistiken för den senaste månaden. Bostadspriserna i Sverige fortsätter att öka men dock har takten på ökningarna avtagit en aning, säger Lars-Erik Nykvist som är vd på Fastighetsbyrån.

I storstäderna syns samma tendenser. Huspriserna i Stockholm och Göteborg ökade med en procent, medan de stod oförändrade i Malmö.

Priserna på fritidshus har däremot ökat med 2 procent på årsbasis. Genomsnittskostnaden för ett fritidshus ligger nu på 1 426 000 kronor, detta kan jämföras med medelpriset på hus som ligger på 2 506 000 kronor.