Ekonomi

Huspriserna föll igen

Huspriserna föll igen

Huspriserna föll i 13 av landets 21 län, mest föll de i Kalmar som redovisar -6 procent medan Norrbotten redovisar plus i statistiken.

Statistiska Centralbyråns småhusbarometer för perioden december-februari är här och visar att huspriserna sjönk i 13 av landets 21 län.

I Malmö sjönk de med 3 procent jämfört med samma period året innan. Men i Stockholm och Göteborg har huspriserna planat ut sett till föregående period, samt ner 1, respektive 3, procent sett till samma period året innan. Totalt har snittpriserna gått ned 1 procent för hela riket.

Norrbotten sticker dock ut ur statistiken och redovisar plus 5 procent jämfört med föregående period. Även Kalmar sticker ut men då i form av den kraftigaste minskningen, Kalmar gick ner 6 procent jämfört med föregående period.

Vill du se hur det gick för ditt län kan du surfa in på den här länken.