Ekonomi

Huspriserna accelererar uppåt

Statistiska Centralbyrån noterar stigande priser i 19 av landets 21 län.

Skillnaden för huspriserna mellan tremånadersperioden maj-juli och februari-juni slutade på en 4-procentig ökning enligt Statistiska Centralbyråns senaste rapport. Sett till årsbasis ligger de nu 9 procent högre än under samma period förra året.

Dock bör det noteras att handläggningstiderna på Lantmäteriet släpar efter 28 dagar, vilket innebär att siffrorna främst utgörs av uppgifter avseende månaderna maj och juni.

Kraftigast ökning mellan de två senaste tremånadersperioderna blev det på Gotland och i Norrbotten med 12 respektive 8 procent upp.

Även storstadsområdena visar stora prisuppgångar. Stockholm tar täten med +5 procent, men Malmö och Göteborg är inte långt efter med sina +4 procent.

Totalt steg priserna i 19 av landets 21 län. De län som redovisar prisfall är Kalmar med -1 procent och Dalarna med -4 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus ligger just nu på 2,5 miljoner kronor.