Ekonomi

Huspriser stilla men bostadsrätter upp

Medan huspriserna står orubbade för riket överlag så rör sig bostadsrättspriserna uppåt.

Prisstatistiken från senaste Mäklarstatistik har anlänt och den visar en husmarknad i stiltje, huspriserna har stått helt stilla de senaste tre månaderna sett till riksnivå. Sett över ett års tid har de däremot stigit med två procent.

Gotland sticker ut, där har priserna fallit med åtta procent senaste tremånadersperioden och med sex procent senaste året. I Blekingen har de däremot stigit med fem respektive sex procent under samma tidsspann. I övrigt närmar sig de flesta län nollpunkten.

- Nu går bostadsmarknaden in i en lugnare period över jul och nyår. När de stora visningshelgerna drar igång igen i början av januari får vi en värdemätare över fortsatt utbud och efterfrågan under 2013. Min tro är att marknaden kommer att se ut ungefär som idag –lite oförutsägbar men med överlag små prisförändringar, säger Lars-Erik Nykvist som är vd för Fastighetsbyrån.

Han förklarar att det just nu är fler som säljer innan de köper och att det gör att marknaden kan upplevas som trög, det tar lite längre tid att få bostaden såld. Men huspriserna ligger alltså stilla trots detta.

Snittpriset på bostadsrätter har dock ökat både över en tremånadersperiod och över tolv månader med sju respektive åtta procent.