Ekonomi

"Hushållens skulder har dämpats av bolånetaket"

Ett tak.

Ett tak. Foto: peter_sweden.

Finansinspektionens undersökning visar att bolånetaket haft önskad effekt.

Det var en hel del diskussioner inför att bolånetaket skulle införas 2010. Nu har Finansinspektionen gjort en analys av vilken påverkan det haft på svenska bolånetagare. Resultatet visar att skuldsättningen har dämpats i form av att belåningsgraden minskat stadigt sedan införandet.

- De som omfattas av bolånetaket lånar mindre och köper billigare bostäder, konstaterar myndigheten i rapporten.

De som begränsas av bolånetaket lånar 13 procent mindre och köper 10 procent billigare bostäder än vad de annars skulle ha gjort.

- Effekten för nya bolånetagare som helhet är mindre. Det beror på att många hushåll lånar mindre än 85 procent av bostadens värde. Sammantaget innebar bolånetaket att nya bolånetagare köpte bostäder som i genomsnitt var 1,6 procent billigare, skriver Finansinspektionen.

Både äldre och yngre har minskat sina skulder, de utgör de grupper där skulderna minskat mest. Men de yngre köper fortfarande dyra bostäder till skillnad från de äldre.

- Det kan vara ett tecken på att unga i större utsträckning än äldre använder annan finansiering än bara bolån för sitt bostadsköp.

En annan effekt som diskuteras i rapporten är att det tar längre tid att spara ihop till kontantinsatsen och att detta kan påverka annat sparande.

- Beräkningar visar att ett hushåll som planerar att köpa bostad och vill behålla samma sparhorisont som före bolånetaket behöver spara nästan tre gånger så mycket per månad för att köpa samma bostad efter bolånetaket, skriver Finansinspektionen.