Ekonomi

"Hushållens skuldbörda är överdriven"

SEB håller inte med Riksbanken och Finansinspektionen om amorteringsbehovet hos svenska hushåll.

Både Finansinspektionen och Riksbanken menar att vi amorterar för lite på våra bolån. Men en undersökning, som företaget Demoskop genomfört å SEB:s räkning, visar att varningarna är överdrivna. Resultatet från undersökningen säger att bostadslånen i genomsnitt uppgår till 45 procent av bostadens värde. Siffrorna är något högre i de yngre generationerna, och något lägre bland de äldre. Bland personer över 66 år utgör belåningen endast 26 procent.

SEB:s privatekonom Gunilla Nyström kommenterar statistiken med att det i dagsläget finns en rejäl marginal om bopriserna skulle falla.

Erik Olsson, vd på Erik Olssons fastighetsbyrå, anser att skuldbördan är logisk.

- Den som köper en ny bostad måste låna pengar som motsvarar den tidigare ägarens värdeökning på bostaden. Det är naturligt att den som köpte för 20 år sedan har väsentligt lägre lån än nya köpare, säger han.