Ekonomi

Hushållen tror på stigande huspriser

Precis som Nordea så tror svenska befolkningen på stigande bostadspriser, medan valet mellan rörlig och fast ränta är mer osäkert.

Även hushållen tror på stigande bostadspriser enligt analysföretaget Skops senaste undersökning. Företagets förväntansindex visar en ökning med 5 procent i slutet av maj. Totalt tror nu 42 procent att huspriserna stiger under året, jämfört med endast 17 procent som tror att de kommer att ligga lägre. Övriga 41 procent tror på oförändrade priser.

Även förväntningarna på priserna bostadsrätter har förändrats och den grupp som tror på stigande priser har stigit med 4 procent till 42 procent.

Undersökningen visar även att 51 procent skulle välja fast ränta om de fick möjlighet idag medan övriga 49 procent väljer rörlig ränta.

– Under en längre tid har det varit ganska jämnt mellan de som föredrar fast ränta och de som vill ha rörlig ränta. Det kan delvis förklaras av det låga ränteläget som gör att effekten av räntevalet har relativt liten påverkan på hushållsbudgeten i dagsläget, säger Örjan Hultåker i rapporten.