Ekonomi

Hushållen tror på stigande bostadspriser

Hushållen förväntar sig fortsatt stigande bostadspriser, speciellt är tilltron till bostadsrätter stor. 60 procent av hushållen tror att bostadsrättspriserna kommer att fortsätta stiga under året, vilket är en ökning med 7 procent sedan april. Samtidigt tror också 52 procent att huspriserna kommer fortsätta uppåt och ligga högre om ett år, vilket är en ökning med 2 procent. 

Men boende i Stockholm har blivit mer pessimistiska. 

– Stockholm har länge haft en överhettad bostadsmarknad. Förväntningarna om stigande bostadspriser har under det senaste halvåret till och med april legat högt över förväntningarna i övriga
Sverige. Fortfarande är prisförväntningarna något högre i Stockholms län än i övriga Sverige, men skillnaden har minskat kraftigt den senaste månaden, säger SKOP:s analytiker Örjan Hultåker.