Ekonomi

Hushållen tror på fortsatt stigande bopriser

Hushållen tror på stigande bopriser även under nästa år, trots varningar från namnkunniga experter.

Debatten om bopriserna har gått varm under året och åsikterna går isär om huruvida vi befinner oss i en boprisbubbla eller ej. Men enligt de cirka 1 000 tillfrågade privatpersonerna, i en ny undersökning genomförd av SBAB, så kommer bopriserna att fortsätta stiga under nästa år.

- Svagt ökande bostadspriser och boräntor tyder på ett odramatiskt 2014 - trots frekventa varningar från olika namnkunniga experter. Räntebeskedet den 17 december som inkom efter undersökningens genomförande stärker sannolikt denna skepticism ytterligare, säger Andreas Leifsson som är analytiker på SBAB.

Den genomsnittliga bedömningen är att priserna ökar med 1,6 procent under nästa år, medan Stockholm sticker ut lite och visare på en ökning om 3 procent. Lägst ökningar spår hushållen i Sydsverige och mellersta Norrland.