Ekonomi

Hushållen positiva till skärpt amorteringskrav

Experterna ser mörkt på skärpt amorteringskrav, men hushållen är positiva.

Skulle du kunna tänka dig att amortera mer på ditt bolån?

Skulle du kunna tänka dig att amortera mer på ditt bolån? Foto: Byggahus.se.

Många instanser och experter som uttalat sig om förslaget om skärpt amorteringskrav är negativa. Men nu kommer en undersökning från Demoskop, gjord på uppdrag av SEB, som visar att svenska folket däremot ser positivt på förslaget. 7 av 10 anser att förslaget är bra.

Förslaget, som innebär att nya bolånetagare som tar lån större än 4,5 gånger deras årsinkomst måste amortera 1 extra procent utöver nuvarande amorteringskrav, är just nu ute på remissrunda. De experter och instanser som uttalat sig negativt menar på att det skulle skapa inlåsningseffekter, och att fler grupper får svårare att ta sig ut på bostadsmarknaden. 

Men enligt undersökningen håller hushållen inte med. De ser skärpt amorteringskrav som något nödvändigt. 86 procent anser att det är viktigt att hushållens skulder minskar. 66 procent går till och med så långt att de säger att det skärpta förslaget även bör gälla redan existerande bolån.

– Det visar att folk förstår att amortering är en kostnad man betalar till sig själv, eftersom både din skuld och dina räntekostnader minskar över tid. Även om ökad amortering kan svida lite i plånboken, säger Jens Magnusson, SEB, till Aftonbladet.

Om förslaget går igenom träder det i kraft 1 januari 2018.