Ekonomi

Hushållen oroar sig inte över höjda boräntor

En undersökning visar att det är få som garderar sig inför eventuella höjningar av boräntan framöver.

Boräntorna ligger på låga nivåer, men att de skulle öka igen är inget som oroar hushållen visar Länsförsäkringars undersökning. Bland ensamstående svarar 59 procent att de inte oroar sig över höjd boränta, samma siffra för sammanboende är 79 procent.

– Det som förvånar mig är att de som borde oroa sig inte gör det. De som inte har buffertar i sin privatekonomi, säger Rikard Josefson, vd för Länsförsäkringar Bank, till Dn.se.

Undersökningen visar även att endast 5 procent av de sammanboende och 2 procent av de ensamstående sparar för att ha råd vid en eventuell räntehöjning. Och på frågan angående om hushållet ökat sin amortering för att ha lägre bolån vid en eventuell höjning svarar endast 4 procent av de ensamstående ja, samma siffra för sammanboende är 10 procent.