Ekonomi

Hushållen mer pessimistiska till bomarknaden

Hushållen mer pessimistiska till bomarknaden

SEB:s Boprisindikator för december visar att hushållen fortsätter att gå mot en mer pessimistisk syn på huspriserna framöver. Förra månaden trodde 42 procent på stigande priser, nu har den siffran fallit till 35 procent medan de som tror på fallande priser ökat från 27 till 33 procent. Själva variationen mellan de som tror på stigande och de som tror på fallande har sjunkit med 13 procentenheter och ligger nu på plus 2.

- Allt mörkare konjunkturutsikter och många varsel på arbetsmarknaden ligger med stor sannolikhet bakom det skarpa fallet i Boprisindikatorn. Det är ett tydligt trendbrott. Efter att under åtta månader ha pendlat mellan 10 och 20 faller nu Boprisindikatorn ner mot nollstrecket, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Däremot är det inte fler som tror på reporäntesänkning det närmaste året, utan resultatet från den frågekategorin har gått från 1,31 till 1,34 procent.