Ekonomi

"Hushållen klarar höjda räntor"

Hög inkomst betyder ofta högt lån visar en utredning.

DN har låtit bankerna kommentera gårdagens utredning som innehåller åtgärder och strategier för hushållens skuldsättning. Enligt utredningen har de med störst skuldsättning i form av bolån, även högst inkomst och god kreditvärdighet, därför skulle höjda räntor inte påverka svensk ekonomi i samma utsträckning som tidigare framhållits.

Bankernas kommentarer till utredningen är att den går i linje med deras analyser, och att den är en stämpel för att deras kreditvärdering fungerar. Men de säger samtidigt att det är viktigt att hushållen amorterar eftersom stora ränteuppgångar också innebär minskad konsumtion, vilket i sin tur påverkar ekonomin negativt. Håkan Frisén, prognoschef hos SEB, säger dessutom att han anser att utredningens resultat försvagar Riksbankens motiv att hålla inne med räntesänkningar.