Ekonomi

Hushållen: "Huspriserna kommer fortsätta uppåt"

Huspriserna kommer att fortsätta stiga och reporäntan kommer att ligga kvar på den låga nivån den gör nu tills slutet av nästa år, i alla fall om hushållen får bestämma.

– Det är en stor majoritet som tror på fortsatta prisuppgångar, konstaterar SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Senaste Boprisindikatorn, en undersökning som genomförs av Demoskop på uppdrag av SEB, visar att 70 procent av Sveriges befolkning tror på fortsatt stigande priser på bomarknaden. Månaden före trodde 71 procent på samma sak, så en marginell minskning har skett samtidigt som gruppen som tror på fallande priser under året har ökat från 7 till 8 procent.

- Riksbankens stora sänkning av reporäntan fick inte Boprisindikatorn att lyfta ytterligare. Det stora lyftet kom redan förra månaden. En tänkbar förklaring är att räntorna redan är så låga att hushållen inte tror att ytterligare sänkningar har någon större betydelse. Det kan också vara så att de förväntar sig att de sänkta räntorna kommer att vägas upp av åtgärder som är inriktade på att minska hushållens skuldsättning, säger Jens Magnusson.

Majoriteten av de tillfrågade svarar också att de tror att reporäntan kommer att ligga på 0,45 procent om ett år. Detta går hand i hand med den analys som Nordea publicerade igår. Banken förväntar sig att reporäntan inte höjs igen förrän i slutet av nästa år, och då till 0,5 procent.