Ekonomi

Hushållen: "Bostadspriserna kommer fortsätta stiga"

Hushållen: "Bostadspriserna kommer fortsätta stiga"

Tron på stigande hus- och bostadsrättspriser är stark bland svenska folket.

Varken huspriserna eller bostadsrättspriserna kommer att sjunka under året, i alla fall inte om vi vågar tro på hushållens förväntningar. Endast 6 respektive 5 procent tror att priserna på hus och bostadsrätter ligger lägre om ett år.

De allra flesta tror att priserna kommer att ligga högre än de gör idag, 59 procent tror på högre huspriser och 66 procent tror på högre bostadsrättspriser.

– Svenskarnas förväntningar om bostadspriserna fortsätter att stiga och närmar sig rekordnivåer. Prisförväntningarna stiger både för småhus och för bostadsrätter men det är för bostadsrätter som prisförväntningarna stigit mest på riksnivå. Nästan ingen tror på sjunkande bostadspriser, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker.

I Stockholm är tron på högre bostadspriser ännu starkare. Där tror 69 procent på högre huspriser och 76 procent på högre bostadsrättspriser. Dock låg dessa siffror något högre i april.

– Förväntningarna om stigande bostadspriser är liksom tidigare högre i Stockholms län än i övriga Sverige, men prisförväntningarna har de senaste månaderna mattats något i Stockholmsregionen.