Husförsäkring kan bli dyrare på grund av alla oväder

Den senaste tidens kraftiga oväder har lett till en debatt om husförsäkringar och kommunalt ansvar.

Om drabbade kommuner inte gör en kraftansträngning för att skydda samhällena mot översvämningar kommer försäkringsbolagen vara tvungna att höja premierna. Försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring anser att det idag inte görs tillräckligt sett till vädret och de klimatförändringar forskarna varnar om.

– På sikt finns det en risk att försäkringspremierna kommer att öka. Det finns även risk för att är de särskilda fastigheter eller områden som konsekvent blir utsatta undantas från försäkringsskyddet för översvämningar över huvud taget, säger Staffan Moberg, jurist vid Svensk Försäkring, till Svt.se.

Enligt dem borde det vara lag på att varje kommun har en klimatanpassningsplan, för att undvika att det byggs i de utsatta områdena. De menar på att dagens ansträngningar inte är tillräckliga.