Husets inneboende trakasseras av nya hyresvärden

Friskoleföretaget vill höja hyran till 20 000 kronor och dumpar grus på tomten så att garaget inte kan nyttjas.

Efter att ha bott i huset i 30 år måste nu Berit Spennare, 86 år, flytta. Hennes tidigare hyresvärd Stockholm stad har sålt 15 hektar mark i Haninge till friskoleföretaget Parts & Paomees AB, med klausulen att Berit och övriga tre hyresgäster i de torp som finns på marken skulle ha möjlighet att bo kvar. Men Parts & Paomees AB har nu höjt hyran från 5 800 kronor till 20 000 kronor vilket gör att Berit och övriga hyresgäster inte har råd att bo kvar.

Huset som Berit bor i är byggt på 50-talet och Parts & Paomees har gjort klart att de önskar riva huset om Berit inte kan betala hyran. Berit Spennare menar å andra sidan att hon bekostat stora renoveringar så som nytt badrum, tilläggsisolering av huset och ett tvåbilsgarage, och menar att det borde finnas någon möjlighet att kompromissa.

– Jag har själv bekostat bygget av tvåbilsgaraget som står på stadig betongplatta. Vi erbjöd hyresvärden att köpa det, så skulle jag kunna få en liten grundplåt till ett annat boende, säger Berit Spennare till Dagens Nyheter.

Men i en mejlkonversation meddelade företagets vd Anette Pars att detta var ointressant. Därefter har de satt igång med stora arbeten på tomten, bland annat har de lastat av grus utanför garaget vilket gör att Berit inte kan använda det. Även hennes hästar och får har fått flytta eftersom hyresvärden ville riva fastigheterna.

- Enda gången jag pratade med nya hyresvärden sa hon att hon måste ta marknadsmässiga hyror. Hon sa också att hennes avsikt hursomhelst var att riva huset eftersom hon anser att det är så förfallet, säger Berit Spennare.

Anmälan till kommunen om rivning utan rivlov har heller inte lett någonstans.

Anette Parts har i ett mejl till Dagens Nyheter förklarat att de inte bedriver någon välgörenhetsorganisation och att de måste kunna ta ut marknadsmässiga hyror. Samt att hyrorna till dags dato betalats av skattebetalare eftersom de varit så låga. Men att nu är det över. I ett mejl skriver hon: "De trodde att paradiset att ha staden som ägare skulle vara för evigt."

Hyresgästföreningen står dock på husägarnas sida och hotar nu Parts och Paomees med kronofogden om de inte flyttar på grushögar och annat som omöjliggör nyttjandet av tomten.