Juridik

Husbygge stoppas även av länsstyrelsen

Det omtalade huset finns i Laholm.

Det omtalade huset finns i Laholm. Grafik: Google Maps.

Kraftigt underhåll eller nybygge? Det förra tycker ägarna, men det senare anser länsstyrelsen.

En husägare i Laholm har renoverat sitt hus så kraftigt att det räknas som ett nybygge som därmed borde ha krävt bygglov. När byggnadsnämnden upptäckte tilltaget stoppade de hela bygget, men husägaren överklagade och nu meddelar länsstyrelsen att de håller med kommunen. Att huset dessutom hade en form av K-märkning gör det hela mer allvarligt.

Enligt en artikel i Hallandsposten ska husägaren ha bytt ut allt från väggar till grund och takstolar. Huset ska även ha fått ny utformning. Därmed anser kommunen att det snarare handlar om en rivning och ett nybygge, än en renovering. Husägarna menar däremot att de bara bytt ut en byggnadsdel mot en annan. 

Huruvida beslutet kommer att överklagas till högre instans är i dagsläget oklart.