Husbyggandet ökar sakta men säkert

Husbyggandet har ökat i år men är fortfarande på krisnivå sett till behovet i landet.

Både byggandet av småhus och flerbostadshus har ökat under de 3 första kvartalen i år visar en färsk rapport från Statistiska Centralbyrån. Husbyggandet ökade med 9 procent medan ökningen av flerbostadshus stod ut och visade en uppgång på hela 39 procent. Men därmed inte sagt att byggkrisen är löst. Fortfarande byggs det alldeles för få bostäder. 

Enligt Villaägarnas Riksförbund är det bland annat flyttskatterna som håller nere statistiken.

- Att den starka byggsignalen som villapriserna och räntorna utgör inte får effekt beror på att hushållen som ska finansiera de nya husen är inlåsta i sina nuvarande bostäder av flyttskatter. Sverige har nämligen Europas högsta flyttskatter, säger chefekonom Daniel Liljeberg.

De önskar även en avveckling av det kommunala planmonopolet för att frigöra byggbar mark och få ner markpriserna. Trä- och möbelföretagen säger samtidigt att bolånetaket påverkar nyproduktionen negativt.

Totalt påbörjade 4 450 småhus under de första 3 kvartalen i år. När det kommer till flerbostadshus har det hittills byggts 5 100 fler lägenheter än förra året vilket ger totalt 16 750 stycken, utav dessa uppges 44 procent vara hyresrätter.