Husägare har mer pengar över då boendet är betalt

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att husägare är de som lägger minst andel av lönen på boendeutgifter jämfört med bostadsrättsägare och personer boendes i hyresrätt. Den visar även att husägare har cirka 50 procent högre konsumtionsutrymme än hushåll i hyresrätt. Statistiken förklaras med att personer boendes i hyresrätt generellt sätt har lägre disponibel inkomst. 

Hyresrätt 

  • 2012: 28,3
  • 2007: 27,6

Bostadsrätt

  • 2012: 20,7
  • 2007: 21,3

Ägt småhus

  • 2012: 16,4
  • 2007: 17,6

Samtliga upplåtelseformer

  • 2012: 21,6
  • 2007: 22,1