Husägare döms till vite för dålig infiltration

Mark- och miljödomstolen har utdömt vite till en husägare i Skåne på grund av hans felaktiga infiltrationsanläggning.

En husägare i Sjöbo döms av mark- och miljödomstolen till 30 000 kronor i vite för att ha låtit spillvatten läcka ut från det enskilda avloppet. Husägaren ska ha blivit varse problemen redan 2013, men trots påtryckningar från kommunen inte ha åtgärdat felet.

Det ursprungliga vitet var satt till 60 000 kronor. Men när kommunen bad mark- och miljödomstolen att utdöma det sänktes det till 30 000 kronor då domstolen ansåg detta vara en mer rimlig summa för att anlägga en ny infiltration.

Källa: Skånska Dagbladet