Juridik

Husägare anmäler Götenehus till ARN

Ur anmälan till ARN.

Ur anmälan till ARN.

En konflikt om en golvvärmecentral i en garderob har letat sig hela vägen till Allmänna Reklamationsnämnden.

En husägare i Lysekil anmäler Götenehus till Allmänna Reklamationsnämnden efter att hustillverkaren meddelat att de inte ämnar åtgärda kommunens anmärkning om avsaknad av läckageskydd i sovrummet. Enligt husägaren kan slutbeskedet inte utfärdas utan anmärkning om inte kravet uppfylls.

I en mejlväxling mellan byggnadsingenjören som genomfört slutbesiktningen och Götenehus framkommer att konflikten handlar om en golvvärmecentral i en garderob i ett sovrum. Byggnadsingenjören skriver att det krävs läckageindikator eftersom centralen är inbyggd i garderoben. Götenehus menar å andra sidan att det inte finns något sådant regelkrav.

Det handlar om en så kallad öppen konstruktion där vattnet syns direkt på golvet om en läcka skulle uppstå.

”Om det i rum finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor ska utlopp från dessa ytor anordnas så att vatten snabbt blir synligt”, skriver byggnadsingenjören och menar på att så inte blir fallet på grund av att centralen sitter i en garderob.

Götenehus har i skrivande stund inte inkommit med något svar på själva anmälan från husägaren. Men husägaren skriver så här:

- Om vi köper ett hus av Götenehus för 4 miljoner så förväntar vi oss att de levererar ett felfritt hus som motsvarar dagens krav dvs så att vi inte får ett slutbesked med anmärkning från kommunen.