Ekonomi

Högtryck i handeln orsakat av ROT-sänkning

Påverkar regeringens målsättning att sänka ROT-avdraget handeln av byggvaror? Svaret är ja om vi frågar Sveriges Bygg- och Järnhandlare.

Högtryck spås inom bygghandeln. Den kommande sänkningen av ROT-avdraget orsakar, enligt Sveriges Bygg- och Järnhandlare, en rusch i handeln. Senaste rapporterade försäljningsmånaden visar på en ökning på 12,5 procent.

– Hittills i april är försäljningstrycket mycket bra och hela 2015 ser ut att bli ett mycket framgångsrikt år. Vissa handlare har redan börjat tala om att det råder en högkonjunktur, säger Ulf G Gustafsson, vd för Sveriges Bygg- och Järnhandlare, till Dagens Nyheter.

Organisationen räknar med en tvåsiffrig försäljning vid årets slut.