Ekonomi

Högre boräntor påverkar ROT

Bolåneräntorna har stigit med ökade ränteavdrag som följd. Samtidigt har inkomstskatten sänkts. Därför bör du kolla upp hur mycket skatt du egentligen har kvar att reducera om du vill göra ROT- och RUT-avdrag.

ROT- och RUT-avdrag är avdrag på skatten, dvs inkomstskatten, eventuell kapitalskatt och fastighetsavgift. Du får göra ROT- eller RUT-avdrag på max 50 000 kr per år. Men du måste ha betalat in så mycket skatt att det finns 50 000 kr kvar att reducera din skatt med. 

– Det är flera saker som förändras nästa år som kan påverka möjligheten att få husavdrag, menar Maria Ahrengart som är privatekonom på Institutet för privatekonomi inom Swedbank. 

En sak är låneräntan som har stigit. Med högre låneräntor får du göra högre ränteavdrag, vilket gör att det blir mindre skatt kvar att göra ROT-avdrag för. 

Till exempel minskar en procents högre bolåneränta din skatt med 3000 kr per miljon kronor i lån. 

Men det är fler faktorer som kan förändra din skatt och möjligheten att göra ROT-avdrag förutom bolåneräntan: 

  • ny lön eller pension
  • höjda skiktgränser för när du börjar betalastatlig inkomstskatt
  • höjda grundavdrag i tjänsteinkomstbeskattningen
  • kanske ny kommunalskatt
  • reseavdrag
  • individuellt pensionssparande

Dessutom bör du tänka på att möjligheten att göra ROT- eller RUT-avdrag också påverkas av förändringar i bolånen genom amorteringar eller att du tar nya lån.

Exempel:

Om kommunalskatten är 31,55 kr, vilket är genomsnittet 2011, och du inte har några avdrag, behövs en månadslön på minst 25 800 kr för att få göra fullt ROT-avdrag på 50 000 kr.

Har du ett ränteavdrag på 40 000 kr, vilket motsvarar 1 miljon kr i bolån med 4 % ränta, har du en skattereduktion på 12 000 kr pga underskott av kapital. Då behövs en månadslön på minst 29 900 kr för att kunna göra fullt HUS-avdrag.

Är du pensionär betalar du mer i skatt men har ingen pensionsavgift. Därför behöver pensionären inte ha lika hög månadsinkomst för att få göra fullt HUS-avdrag. Vid en kommunalskatt på 31,55 kr behövs en pension på 17 900 kr per månad för att få göra fullt HUS-avdrag.

(Källa: Institutet för privatekonomi, Swedbank)