Bolån, Ekonomi

Högre boräntor kommer 2017

Nu hotar räntorna att vända uppåt.

Nu hotar räntorna att vända uppåt. Foto: Marlén Eskilsson

Inflationen i Sverige har börjat stiga och om uppgången fortsätter kommer räntorna att höjas. Takten i uppgången är svår att spå, men det är klokt att räkna med högre boräntor nästa år.

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga. Under det senaste året fram till april steg bostadsrätter 13 procent och villor 11 procent enligt den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik. En vanlig förklaring till fortsatt uppgång är de extremt låga boräntorna, under 2 procent för korta bindningstider.

Jonas Lindmark
Jonas Lindmark

Nu hotar dock räntorna att vända uppåt. Enligt bankernas prognoser är det troligt att inflationen i Sverige fortsätter stiga under 2017 och då försvinner Riksbankens argument för extremt låg styrränta. Sverige har haft högre ekonomisk tillväxt än snittet i Europa de senaste åren och arbetslösheten har fallit, vilket betyder att löneökningarna lättare kan ta fart här än i andra länder.

Svenska marknadsräntor ger intrycket att många proffs verkar räkna med fortsatt väldigt låga räntor, för det är liten skillnad mellan 3-månaders räntor och bindning i 5 år. Men det är svårt att veta hur världens stora investerare egentligen resonerar. Förklaringen till att många accepterar låga svenska 5-årsräntor är troligen också att centralbankerna stödköper räntepapper i andra valutor och ännu lägre räntor på statspapper i euro har gjort att utländska investerare köper fler svenska bostadsobligationer. Alltså är det inte självklart prognoser om framtida svenska korträntor som avgör, utan kanske att det just nu är brist på bra alternativ.

Skillnaden mellan Sverige och många andra industriländer är att vi inte behöver låga räntor för att öka tillväxten i ekonomin, för arbetslösheten är redan låg. Orsaken till låga räntor här i Sverige är att inflationen har varit för låg och Riksbanken har velat undvika att svenska kronan stärks (vilket den troligen gör med högre räntor, och starkare krona skulle hota att ge fallande priser). Men om inflationen i Sverige tar fart så kommer riksbanken att höja styrräntan.

De senaste åren har fallande energipriser och billigare import bidragit till låg inflation i Sverige. Dessutom påverkar fallande räntor genom att boendekostnaden som ingår i konsumentprisindex blir lägre. Men när dessa priser upphör att falla, så finns i Sverige en tydligt prisuppgång på många inhemska tjänster som speglar stigande löner. Konsumentprisindex rensat för ränteändringar (KPIF) och exklusive energi steg 1,8 procent i april 2016 jämfört med ett år tidigare och Riksbanken är därmed redan nära sitt inflationsmål 2 procent.

Prognoser om ekonomi är svårt, eftersom människor anpassar sig och oväntade händelser kan få stora konsekvenser. Men baserat på det som är känt idag verkar det troligt att inflationen i Sverige kommer att fortsätta stiga. Riksbanken har blivit försiktig efter tidigare misstag, men om inflationen stadigt ökar  så verkar det troligt att räntehöjningar kommer under nästa år.