Höga skulder i nya föreningar

Höga skulder i nya föreningar

Foto: Wikipedia.

Genom att låna mer kan byggbolagen få större marginaler vid försäljning.

Nyproducerade bostadsrättsföreningar blir allt mer skuldtyngda vilket kan resultera i problem för de boende när räntorna stiger.

– Belåningen ökade med hela 14 procent i nyproduktion 2016 jämfört med nyproduktion 2015, säger Rana Toubal, ansvarig för Allabrf.se.

Enligt dem beror de klättrande skulderna på att byggbolagen kan få ut högre marginaler på bostäderna genom att låna mer. De gör därför det men håller samtidigt avgift och amortering nere tack vare de låga räntorna. I slutändan är det köparna som får betala priset för detta när räntorna går upp.

- Bostadsrättsköpare är exponerade för konsekvenserna av den höga skuldsättningen då de indirekt ansvarar för bostadsrättsföreningens skulder. Högbelånade föreningar är i regel räntekänsliga, vilket innebär att en räntehöjning får stora konsekvenser för föreningens ekonomi. Medlemmarnas månadsavgifter kan då ofta behöva höjas för att täcka föreningens ökade kostnader, säger Rana Toubal.

Den genomsnittliga amorteringstakten för nya föreningar ligger på 1,23 procent. Den har inte gått upp i samband med att räntorna gått ner.

Planerar du att köpa en lägenhet bör du kontrollera föreningens ekonomi och se hur skuldtyngd föreningen är. Generell snittbelåning för Sveriges samtliga bostadsrättsföreningar är 5 500 kronor per kvadratmeter. Samma siffra för nyproducerade bostadsrättsföreningar  är 13 254 kronor per kvadratmeter.