Juridik

Hittade över 300 000 kr i skorstenen

En nybliven lägenhetsägare i Norge gjorde ett oväntat fynd.

Under en lägenhetsbesiktning i Oslo hittade norrmannen Vemund Thorkildsen 325 000 norska kronor i skorstenen fördelade i ett antal kuvert. Vemund Thorkildsen hade nyligen köpt lägenheten, som var ett dödsbo, och var på plats tillsammans med ett antal vänner för att gå igenom den när han gjorde fyndet.

Pengarna ska ha placerats där av lägenhetens tidigare ägare. När de gick bort var bohaget testamenterat till Kreftforeningen (Cancerfonden), men ingen hade kommit på tanken att titta i skorstenen.

Vemund Thorkildsen är dock en ärlig man och han ringde därför upp Cancerfonden och berättade om pengarna. Han säger till norska Dagbladet att det aldrig fanns någon tvekan om vad han skulle göra med pengarna eftersom de rent moraliskt tillhörde fonden.