Juridik

Högsta domstolen prövar fall om tvångsförsäljning av hus

Skatteverket vill tvångssälja barnfamiljens hus på grund av pappans skulder, men familjen hänvisar till FN:s barnkonvention.

Vad går först, FN:s barnkonvention eller avbetalning av skulder? Den frågan ska högsta domstolen pröva efter att en barnfamilj valt att överklaga hovrättens beslut att Skatteverket ska få tvångssälja deras hus. Familjen menar att vinsten från försäljningen inte står i proportion till den skada som åsamkas dem.

Pappan i familjen har skulder på 570 000 kronor och betalar månatligen 6 730 kronor till Skatteverket. Enligt uppgifter i DN räcker pengarna från husförsäljningen endast till ett halvårs avbetalningar, samtidigt ska pappan ha skött sina månatliga avbetalningar, vilket är det som familjen baserar sitt argument på. De menar att de två barnens bästa borde stå i första rummet. Skatteverket säger å andra sidan att svensk lag ska gå före FN:s barnkonvention.

– Om HD kommer fram till att det inte är försvarligt att sälja den här villan så skulle det kunna vara överförbart också till vräkningar. Allt beror på hur HD:s beslut ser ut, säger Pia Kjellbom som är doktorand i socialt arbete.