Ekonomi

Hemnet flaggar för höjda priser för privatpersoner

I vinter blir det betydligt dyrare för den som vill annonsera sitt hus på Hemnet.

1 december blir det dyrare för privatpersoner som vill annonsera sin bostad på Hemnet, för vissa blir det till och med mer än dubbelt så dyrt. Deras nya annonsprismodell innebär en pristabell med flera steg mellan 600-1 600 kronor, istället för de 600 kronor som alla får betala idag.

Men Konkurrensverket är kritiska. De säger till Dagens Nyheter att Hemnets dominerande ställning på marknaden, i kombination med vilka som äger sajten, gör att det kan bli tänkbart att de får se över höjningen och eventuellt agera mot sajten.

– Jag utgår från att om höjningen genomförs så kommer vi att få påstötningar från kunderna och då får vi ta ställning till det, säger generaldirektör Dan Sjöblom.

De nya annonspriserna kommer att utgå från utgångspriset på ditt hus, och blir som följer:

Utgångspris: Pris

  • 0 – 500 000 SEK: 600 kr
  • 501 000 – 1 000 000 SEK: 800 kr
  • 1 000 001 – 2 000 000 SEK: 1 000 kr
  • 2 000 001 – 5 000 000 SEK: 1 200 kr
  • 5 000 001 – 9 000 000 SEK: 1 400 kr
  • 9 000 001 - > SEK: 1 600 kr