Ekonomi

Det här är viktigt när vi väljer bostad

Det här är viktigt när vi väljer bostad

Det finns ett par faktorer som sticker ut när vi värderar hur intressant en bostad är.

Läget är som alltid viktigast vid valet av bostad. Men vad utgör ett bra läge? Goda kommunikationer är något av det första en potentiell bostadsköpare tar hänsyn till när bostaden ska värderas, enligt SBAB:s undersökning. I alla fall i storstadsområdena.

- God infrastruktur som förenklar kommunikationer är ett hett debatterat ämne, vår undersökning visar också att det är den klart viktigaste faktorn när folk ser sig om efter bostad i landets storstadsregioner, säger SBAB:s presschef Karin Hellgren.

Men även i andra områden är kommunikationerna viktiga, dock kommer de först på andraplats i exempelvis östra mellansverige och i takt med att vi rör oss uppåt i landet blir det en allt mindre viktig faktor.

Utöver kommunikationer värderar vi även närmiljön högt. Helst ska det vara en gång- och cykelvänlig miljö med närhet till attraktiva naturområden och service i form restauranger och affärer. Ett aktivt folkliv är dock inte lika viktigt, den faktorn hamnar sist på listan - endast 20 procent tycker att det är viktigt. Lite oväntat hamnar också närhet till sportaktiviteter och badstrand långt ner på listan.

- En sammanfattning av en bra boendemiljö är att den är människovänlig och lätt att ta sig till och från, säger Karin Hellgren.