Ekonomi

Här stiger och här sjunker småhuspriserna

Här stiger och här sjunker småhuspriserna

I genomsnitt sjönk småhuspriserna i Sverige under 2011. Men skillnaderna mellan olika kommuner är enorma. Här listar vi topp- och bottenkommunerna.

Helåret 2011 sjönk småhuspriserna 4 procent i genomsnitt i landet. De senaste tre månaderna, okt – december 2011, sjönk småhuspriserna med två procent.  

Men i december månad var villapriserna i Sverige oförändrade, +/- 0.

Den svenska genomsnittsvillan kostar 2,1 miljoner kronor den senaste tremånadersperioden.

Gräver vi djupare ser vi att utvecklingen skiljer sig väsentligt åt på olika håll i landet. Se till exempel den senaste tremånadersperioden i storstäderna:

  • Stockholms läns småhuspriser sjönk 2 procent, genomsnittsvillan kostar 3,8 MKR
  • Göteborgs läns småhuspriser sjönk 1 procent, genomsnittsvillan kostar 3,1 MKR
  • Malmöhus läns småhuspriser sjönk 4 procent, genomsnittsvillan kostar 2,8 MKR

Men de här kommunerna sticker ut:

I Stockholms län har vi Nynäshamn där småhuspriserna  har stigit 6 procent de senaste tre månaderna. I Södertälje har småhuspriserna sjunkit 11 procent samma period.

En annan kommun som sticker ut i Stockholms län är Huddinge, där priserna sjönk 10 procent förra året.

I kommunerna runt Göteborg sticker Alingsås ut med småhuspriser som steg 5 procent de senaste tre månaderna och 7 procent på hela året. I Mölndal sjönk småhuspriserna 6 procent på tre månader och 5 procent på hela året.

I Malmöregionen sticker Eslöv ut med småhuspriser som stigit 8 procent de senaste tre månaderna. Lika mycket sticker Lund och Kävlinge ut, fast på andra hållet. Där har priserna gått ner 8 procent samma period. Samma kommuner sticker ut på helåret, + 6 procent för villorna i Eslöv och – 14 procent för villorna i Lund.

I övriga landet utmärker sig följande regioner:

  • Blekinge län med 6 procent ökning av villapriserna den senaste tremånadersperioden.
  • Jämtlands och Gotlands län med 11 procent minskning av småhuspriserna den senaste tremånadersperioden.
  • Norrbottens län med 7 procent ökning de senaste 12 månaderna.
  • Kalmar län där småhuspriserna sjönk 9 procent den senaste 12 månadersperioden.
(Källa: Mäklarstatistik)