Juridik

Här söktes flest bygglov förra året

Var är viljan att bygga störst, och var har antalet ansökningar ökat mest?

Norrtälje är den kommun som viljan att bygga var störst i förra året. Totalt inkom det 1 064 bygglovsansökningar enligt de siffror som kommunen skickat in till Byggfakta, och detta är en ökning med hela 54 procent från 2014.

Bygglovschef Anna Keskitalo tror att toppnoteringen delvis beror på det minskade ROT-avdraget, men också på hushållens goda ekonomi. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör, tror på det politiska engagemanget som en viktig faktor.

– Bostäder är en viktig fråga som prioriterats av de styrande i kommunen, oavsett partifärg.

En annan kommun som finns med lite längre ner på topplistan är Norrköping. De må kvala in på en tiondeplats med sina 477 bygglovsansökningar, men har å andra sidan haft en ökning på 87 procent sedan 2014. Ytterligare en kommun med kraftig ökning är Eskilstuna, där söktes 81 procent fler bygglov 2015.

Uppsala är den enda kommunen med minus i statistiken. De kvalar in på en andraplats på listan med sina 799 bygglovsansökningar, men det är ändå två procent färre än 2014.

Fakta: Antal bygglovsansökningar 2015

(Förändring från 2014 inom parentes)

Norrtälje: 1 064 (57 %)

Uppsala: 799 (-2 %)

Göteborg: 777 (53 %)

Österåker: 645 (74 %)

Kungsbacka: 538 (16 %)

Linköping: 519 (40 %)

Södertälje: 504 (45 %)

Eskilstuna: 501 (81 %)

Luleå: 477 (39 %)

Norrköping: 470 (87 %)

Källa: Byggfakta

Siffrorna inkluderar både småhus, flerbostadshus och gruppbyggda småhus.