Ekonomi

Här är nya amorteringskravet

Alla nya bolån ska amorteras ner till 50 %.

Alla nya bolån ska amorteras ner till 50 %. Foto: Marlén Eskilsson

Idag lämnar Finansinspektionen över föreskrifterna för det nya amorteringskravet till regeringen. Nu vet vi hur de nya amorteringskraven kommer att se ut.

Klockan tio idag presenterar Finansinspektionen det nya amorteringskravet i detalj, men redan nu kan vi avslöja de regler som kommer att börja gälla från och med 1 juni i år. 

Det är inga direkta överraskningar det handlar om utan i mångt och mycket de regler som det talats om tidigare. Således ett krav om att alla nya bolån ska amorteras ned till 50 procent av bostadens värde, först genom att amortera 2 procent per år av den ursprungliga belåningsgraden ned till 70 procent, och därefter 1 procent per år ned till 50 procent.

Som nytt bolån räknas inte om du redan har ett bolån men flyttar detta till en annan bank, ej heller tilläggslån. Samtliga köp och lån för byggnationer som avtalas före 1 juni räknas heller inte in.

Tilläggslån hanteras på ett av två sätt, antingen genom grundregeln eller genom att amortera bort summan inom tio år.

- Möjligheten att amortera ett tilläggslån på tio år har tillkommit för att undvika tröskeleffekter för dem som har befintliga bolån och därmed inte omfattas av amorteringskravet, skriver Finansinspektionen.

Fakta från Finansinspektionen

Nya bolån är:

  • när man tar ett lån för att köpa en ny bostad och använder bostaden som säkerhet för långet.
  • När man utökar ett befintligt lån med bostaden som säkerhet för att till exempel bekosta reparationer och hamnar på en belåningsgrad över 50 procent.

Undantag:

  • Bolåneföretagen får under en begränsad period medge att enskilda hushåll inte ska amortera om det finns särskilda skäl. Exempel på sådana situationer kan vara arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukdom.
  • Bolåneföretag får medge att lån som lämnas mot säkerhet i nyproducerade bostäder inte amorteras, dock under högst fem år. Denna möjlighet gäller endast för förstahandsköparen.
  • Lån som lämnas mot säkerhet i fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet omfattas inte av amorteringskravet.

Omvärdering av bostaden:

  • Amorteringskravet utgår från marknadsvärdet på bostaden. Huvudprincipen är att omvärdering av bostaden som kan ligga till grund för att räkna om belåningsgraden endast får ske vart femte år.
  • Omvärdering får även ske om det skett en avsevärd värdeförändring av bostaden av en annan anledning än den allmänna prisutvecklingen på bostäder. Det kan till exempel handla om en omfattande om- eller tillbyggnad. Renovering av enbart kök eller badrum eller tillbyggnad av balkong anses till exempel i normalfallet inte ge en avsevärd värdeförändring.
  • För hushåll som redan i dag förvärvat sin bostad gäller att omvärdering av bostaden får ske i samband med att ett hushåll för första gången utökar sin belåning efter att amorteringskravet börjat gälla. Därefter gäller de vanliga reglerna för omvärdering av bostaden, det vill säga att det får göras vart femte år eller om det skett en avsevärd värdeförändring.