Ekonomi

Har gått från 6-22% i bolånemarginal på 8 år

Som vi skrev imorse är Finansinspektionen missnöjda med bankernas transparens. Myndigheten har länge velat se ökad information ut mot kund om hur bolånemarginalerna sköts men idag konstaterades att förbättringarna inte är tillräckliga. SEB är ensamma om att löpande redovisa sin upplåningskostnad. Handelsbanken och Swedbank redovisar sin bruttomarginal en gång i kvartalet medan Nordea håller allt bakom stängda dörrar.

Bolånemarginalerna är fortsatt höga även om de bromsat in något.

- Det här visar att det finns fortsatt möjlighet att pruta på bolånen. Det är svårt att säga exakt hur mycket det går att förhandla. Men som det ser ut nu lastar bankerna en stor del av ökade kostnader för kapital på kunderna samtidigt som det går att låna upp sig billigt. Det behövs en större öppenhet kring kostnader och intäkter här, säger Martin Andersson, generaldirektör på Finansinspektionen, till Dagens Industri. 

Enligt Villaägarnas Riksförbund har vi dock gått från 6-22 procent i bolånemarginal de senaste 8 åren.

- Sjunkande marknadsräntor i kombination med stigande marginaler har gjort att bankernas vinstandel av hushållets bolånekostnader ökat från 6 procent i början av 2005 till hela 22 procent idag. Det är en oerhörd förändring för att vara en stabil och mogen marknad. Förklaringen kan bara finnas i bristande konkurrens, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarna.