Ekonomi

Här bor de med dyraste bolånen

De län som utmärkte sig i undersökningen redovisade siffrorna du ser i tabellen ovan.

De län som utmärkte sig i undersökningen redovisade siffrorna du ser i tabellen ovan.

En färsk undersökning visar vilka län som toppar statistiken över högst respektive lägst bolånekostnader.

Trots att Halland redovisar en årsinkomst på nästan 100 000 kronor under rikssnittet toppar länet statistiken över vilka län som har högst bolånekostnad och dessutom högst ränta. Här mäter den årliga bolånekostnaden 62 642 kronor per år med en genomsnittlig ränta på 3,8 procent. Snittlånet i länet är, enligt undersökningen, 1 970 658 kronor.

- Hallands län har lika höga bolånekostnader som hushållen i Stockholms län, trots att inkomsten i Hallands län är 130 000 kronor lägre och Stockholmarnas bolån en halv miljon högre, konstaterar Lånbyte i Sverige som är det företag som ligger bakom undersökningen.

På plats 2 på listan, dock med en ganska stor marginal till 1:an, hittar vi Skåne. Här utgör bolånekostnaden 49 301 kronor per år med en ränta på 2,73 procent. Snittlånet mäter 1 805 137 kronor, vilket kan ställas i relation till den genomsnittliga årsinkomsten på 622 644 kronor - som även här ligger under rikssnittet på 741 554 kronor.

Inte så oväntat ligger även Stockholm med på topp tre bland de som sitter på högst bolån, där är dock årsinkomsten över rikssnittet - till skillnad från Halland. Ändå ligger den årliga bolånekostnaden på tre gånger årsinkomsten.

- Det kan verka konstigt att kostnader för bolån i Stockholms län och Hallands län är lika höga, men Stockholmarna är duktiga bolånesparare. Undersökningen påvisar hur viktigt det är att se över sin boränta. Skulle ett hushåll i Hallands län vara lika duktiga på att förhandla sin boränta skulle de spara över 12 800 kr per år, säger Alexander Widegren vd på Lånbyte.se.

Bäst är dock Uppsala. Här är boräntan lägre än rikssnittet, 2,78 procent gentemot 2,8 procent, samtidigt som årsinkomsten är cirka 20 000 kronor högre än i Stockholm, årliga boendekostnaden cirka 20 000 kronor lägre och lånebeloppet omkring 700 000 kronor mindre. 

- Stockholmarna är de som kommer att få betala när räntan går upp eller om bostadsbubblan spricker. Frågan är vilket katastrofscenario som kommer först? En sak är säker, brinner huset är det för sent att amortera! Man måste tänka till tidigt och skapa en bra solid grund kring sitt bolån och privatekonomi, tillägger Alexander Widegren.

Uppgifterna är hämtade från fastighetsregistret, Upplysningscentralen och fler än 1 500 hushåll.