Juridik

Hantverkartjänster det största konsumentproblemet

Att anlita hantverkare är det största konsumentproblemet enligt Konsumentverkets sammanställning av klagomål från konsumenter för 2015.

Konsumentverket mäter sedan tio år tillbaka hur många klagomål som kommer in till de kommunala konsumentvägledarna. I år är det hantverkstjänsterna som det klagas mest på.

Drygt 9 % av klagomålen rör anlitande av hantverkare och det vanligaste är att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller inte blev utfört som konsumenten trodde var överenskommet. Vanligen handlar det om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller inte blev utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet 

På klagotoppens andraplats ligger köp av begagnad bil, som 8 % av klagomålen handlade om.

Läs mer

Bli proffs på att anlita hantverkare
Så kollar du hantverkaren