Hantverkartidning listar oseriösa beställare

Hantverkartidning listar oseriösa beställare

Hantverkartidning uppmanar hantverkare att skicka in personuppgifter om slutkunder som håller inne med betalning.

I en text i tidningen Den Moderna Hantverkaren lyfter tidningen ämnet oseriösa beställare och tipsar läsarna att skicka in namn och ort på beställare som de anser agerat oseriöst. Informationen sätts sedan ihop till en så kallad "svarta listan".

Som oseriös beställare räknas en slutkund (privat eller företag) som undanlåtit att betala sista fakturan och hänvisat till detaljer i arbetet som inte gjorts färdigt till godtagbar standard - håller hantverkaren inte med om dennes kvalitetsbedömning kan den alltså fylla i ett formulär på tidningens hemsida för att få med beställaren på listan. 

Listan uppges vara stängd och endast tillgänglig för tidningens läsare, men har ändå orsakat debatt. Å ena sidan menar många att det inte är etiskt försvarbart att bara lista personer rätt upp och ner utan att ha någon form av granskningsnämnd som avgör vilka som ska hamna i listan och vilka som anmälts på oriktiga grunder. Å andra sidan menar andra att de som inte gjort något inte heller har något att frukta. Slutligen finns det de som ifrågasätter om den här typen av listning av privatpersoner ens är laglig.

- Datainspektionen har inte närmare granskat Den Moderna Hantverkarens svarta lista över oseriösa beställare. Vi kan därför inte bedöma om listan är laglig eller inte, säger Henriette Wejdmark, jurist hos Datainspektionen, och fortsätter:

- Om personuppgiftslagen gäller för registret har Datainspektionen tidigare uttalat en restriktiv syn på så kallade spärrlistor. För att en spärrlista ska vara laglig måste den personuppgiftsansvarige uppfylla flera krav i personuppgiftslagen. Registreringen måste exempelvis vara i enlighet med god sed, registret får bara innehålla nödvändig information som är kopplat till ett särskilt och berättigat ändamål. Registreringen måste vidare ha ett lagligt stöd, där huvudregeln är samtycke från de registrerade. Dessutom måste de registrerade få information om registreringen och informationen ska skyddas på ett lämpligt sätt.

Tidningen själva menar att de inte bryter mot Personuppgiftslagen. I en ledartext i novembernumret skriver Rickard Carlsson att de vet om reglerna och följer dem, samt att de inte bryter mot reglerna så länge uppgifterna finns "som mail eller löpande text". I reklamtexten för tjänsten skriver de dock att uppgifterna kommer att publiceras som en stängd lista på deras hemsida. Exakt hur den ser ut vet vi inte i skrivande stund.

Här kan du läsa vår forumtråd om listan.