"Hantverkarstrul är Sveriges vanligaste konsumentproblem"

"Hantverkarstrul är Sveriges vanligaste konsumentproblem"

54 procent har någon gång haft problem med hantverkararbeten visar en färsk undersökning från Villaägarnas Riksförbund.

En enkätundersökning hos Villaägarnas Riksförbund bekräftar det som Konsumentverkets undersökningar länge visat, nämligen att problem med hantverkare är ett mycket vanligt konsumentproblem, Sveriges vanligaste om vi vågar tro på resultatet. Av de 2 600 svarande uppger strax över hälften att de varit med om att hantverkararbetet inte gått som planerat.

Vanligast är problem med badrumsrenoveringen och näst vanligast är problem med VVS-installationen. Även snickeriarbeten och el ligger högt på listan. Sprängning, borrning och stenspräckning hamnar istället längst ner på listan, det har endast 1,6 procent haft problem med.

Tyvärr framgår det ingen ytterligare information i undersökningen, så som vilken typ av problem som uppstått - exempelvis om det är fel på själva installationen, om det uppstått konflikt gällande slutsumman eller liknande. Däremot visar Konsumentverkets fördjupade analys från i fjol att det ofta handlar om kommunikationsproblem och dålig dokumentation. I en rapport skriver de att avsaknaden av detaljerade avtal är mer regel än undantag. Konsumentverket menar även att det är ett komplext område:

"Problemen på hantverksmarknaden beror till stor del på tjänstens inneboende komplexitet. Det är svårt att på förhand bilda sig en klar uppfattning om det färdiga resultatet vilket gör det är svårt jämföra och köpa hantverkstjänster."

På bilden nedan hittar du hela resultatet från Villaägarnas undersökning:

hantverkarproblem