Anlita hantverkare, Juridik

Hantverkarna som slarvar

Hantverkarna som slarvar

Byggföretag tillhör den grupp som slarvar mest med att följa Allmänna reklamationsnämndens beslut när det uppkommit en tvist mellan konsument och företag. Så här fungerar ARN och så sköter sig hantverkarna i Sverige.

Allmänna reklamationsnämnden är den myndighet du kan gå till om du hamnat i en tvist med ett företag och inte lyckas lösa den. Det kan till exempel handla om en renovering som du anser inte håller måttet eller en summa på en faktura som du inte tycker stämmer med den ni avtalade om. Har du då bevis som stöttar din sak, ett ärende som inte är äldre än 6 månader och om det handlar om en större summa än 2 000 kronor, kan du anmäla byggföretaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ärendet prövat.

– Vi gör en prövning där branschkunniga personer, juridiskt kunniga personer och en domare prövar ärendet och kommer med ett beslut. Det beslutet är då inte ett beslut som man kan tvinga företaget att följa men de allra flesta följer våra beslut. Vinner konsumenten ärendet bör det följas av företaget, säger Björn Kerlin på ARN.

Bostad är den fjärde största avdelningen hos nämnden och också den avdelning där statistiken gällande företags följsamhet sticker ut negativt. Totalt får de in omkring 10 000 anmälningar per år och bostad utgör cirka 1 300 av dessa. Av dessa prövas drygt hälften eftersom flera av anmälningarna inte följer de krav som nämnden satt upp och utav de som prövas så vinner konsumenterna cirka hälften av ärendena. Men endast 61 procent av hantverkarna väljer att följa nämndens beslut och ersätta kunden. Snittet för övriga branscher ligger mellan 70-75 procent.

– Vi tycker att bostad ligger lite lågt. Många andra avdelningar, exempelvis försäkrings- och bankavdelningarna, har nästan 100 procent. En teori är väl då att bostadssidan inte är organiserad på samma sätt som andra branscher där man har större branschorganisationer. En annan teori är att det är många småföretag som dyker upp och försvinner, då kanske våra beslut inte spelar så stor roll för dem, säger Björn Kerlin.

Även om antalet ärenden legat ganska stabilt senaste åren är det i år en 30-procentig ökning hos samtliga avdelningar. Detta eftersom nämnden införde webbanmälan hösten 2011.

– Det har blivit en tröskel som har sänkts. Man kan anmäla direkt på webbplatsen, det är lätt och man slipper en massa pappershantering. Det är ungefär samma andel avvisningar så anmälningarna håller lika hög kvalitet som förut, säger Björn Kerlin.

Eftersom bostadsavdelningen är så stor är det svårt att hitta några mönster eller ärenden som kommer upp oftare än andra. Men Björn nämner ändå ett par områden som de stöter på väldigt frekvent, ärenden inom kök och badrum, ärenden som uppstår vid tillbyggnad av hus eller vid nybygge av hus samt ärenden där produkten som levererats inte håller måttet.

Så går det till

När det kommer in en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden tittar nämnden först så att den följer de krav som finns.

Därefter kontaktar de företaget ifråga och ber ansvariga där tala för sin sak och skicka in sina bevis.

Konsumenten får sedan ytterligare en chans att tala för sin sak.

Slutligen har de juridiskt och branschmässigt kunniga personerna sammanträde med en domare där man går igenom de bevis som inkommit och genomför en prövning som resulterar i ett beslut.

– Det ska vara enkelt, opartiskt och kostnadsfritt. Det kan ta upp till sex månader att få ett ärende prövat hos oss, men det är för att alla ska få säga sitt, säger Björn Kerlin.

Beslutet meddelas därefter till alla inblandade parter och om företaget ifråga förlorat bör det följa det beslut som Allmänna reklamationsnämnden ger. Dock finns det ingen juridisk påföljd om de inte gör det.

– Att inte följa vårt beslut betyder att de kan förlora kunder eftersom konsumenten kan välja andra företag i stället, säger Björn Kerlin.

En sådan negativ uppmärksamhet är Byggahus Svarta listan. Där kan du hitta de företag som inte har följt ARN:s beslut mellan 1 januari 2011 till 6 september 2012.

Om du som konsument vinner ärendet men råkat ut för ett företag som ignorerar ARN:s beslut kan du gå vidare med ärendet till tingsrätten. Känner du dig säker på din sak och det handlar om en stor summa pengar kan det vara värt det.

– Du får se till vilka belopp det rör sig om. Att gå till domstol är det lite mer riskabelt med kostnader och så. Om man förlorar måste man betala motpartens advokatkostnader. Man kan ju gå till oss först och om man vinner kan man använda det beslutet och skicka in till tingsrätten som en del av grunddokumentationen. De kan ha hjälp av vår bedömning även om de gör en oberoende bedömning, säger Björn Kerlin.

Kolla om företaget du tänker anlita finns med på https://www.byggahus.se/svartalistan/

Läs också: Därför har Byggahus en egen Svarta listan

Klicka här för gratis offert från hantverkare