Haninge: "Komplementhus förstör miljön"

Ett tjänstemannabeslut gör det förbjudet att bygga komplementbostad i 33 områden.

I Haninge i Stockholm hörs just nu flera upprörda röster efter att ett tjänstemannabeslut pekat ut 33 områden som kulturhistoriska och därmed förhindrat byggandet av komplementhus - som de menar förstör miljön i området.

– Det är en värdering vi gjort. Sedan kan man ha olika uppfattningar om den är korrekt eller inte, säger Mathias Rantanen, tillförordnad stadsbyggnadschef.

Beslutet ska, enligt tidningen Mitti, prövas av politikerna inom en tvåmånadersperiod.