Götenehus gör nyemission

Götenehus styrelse vill ha in nytt kapital i husföretaget för att, enligt egen uppgift, stå starkt rustade inför framtiden. En nyemission kommer därför att genomföras där företagets vd Claes Hansson räknar med att få in cirka 60 miljoner kronor. Ytterligare 20 miljoner kronor ska omvandlas från lån till aktier. Enligt Claes Hansson ska detta stärka företaget och vara mycket positivt.