Ekonomi

Grannar överklagar bygge med många sovrum till HD

Huset med de många sovrummen och toaletterna byggs i Glömsta.

Huset med de många sovrummen och toaletterna byggs i Glömsta. Grafik: Google Maps.

14 sovrum och 12 toaletter i enbostadshus väcker misstankar hos grannarna.

Är ett 150-kvadratmeters hus med 14 sovrum och 12 toaletter fortfarande ett enbostadshus? Ja säger både byggnadsnämnden, länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen. 

Men grannarna till huset i Glömsta håller inte med. Eftersom byggherren tidigare hyrt ut boende till ett tiotal personer i ett annat hus anser grannarna till nybygget att det är tydligt att syftet med enbostadshuset inte är tänkt som hem åt ägarens familj - såsom ägaren påstår. Därmed borde det inte ha tillåtits. Att huset dessutom har ingångar till sovrummen via utsidan tycker de vidare styrker deras argument. De hoppas därför att högsta domstolen ska pröva ärendet.

Tidigare rättsliga instanser har konstaterat att huset är planenligt och att de inte utifrån planlösningen kan ta ställning till om det pågår en uthyrningsverksamhet där eller ej. Mark- och miljööverdomstolen valde att inte pröva ärendet alls.

– Att Huddinge kommuns tjänstemän medverkar till att sådana här kollektivbostadshus får byggas under rubriken enbostadshus är upprörande. För närvarande prövar Högsta domstolen en resningsansökan för att Mark- och miljööverdomstolen slutligt ska pröva om ett bostadshus med 20–22 individuella uthyrningsbostäder är en- eller tvåbostadshus, skriver grannarnas ombud Göran Wahlberg till tidningen Mitt i.