Juridik

Gör en bra betalningsplan

Det är inte bara viktigt att komma överens om pris med din entreprenör. Det är minst lika viktigt att göra en bra betalningsplan.

När du kommit överens med entreprenören om vad bygget ska kosta, ska ni också förhandla om hur den överenskomna ersättningen ska betalas ut. Byggnadsingenjör Charlotte Andersson menar att det finns fyra nyckelfaktorer att ta hänsyn till för att betalningsplanen ska vara riktigt bra för dig som konsument:

  • Den ska återspegla entreprenörens faktiska kostnader
  • Ha konkreta formuleringar kring delbetalningar
  • Att betala max 90 % av utförda arbeten i varje delbetalning
  • Ju färre delbetalningar, desto bättre för kunden

Återspegla entreprenörens faktiska kostnader


Konsumenttjänstlagen säger att du som konsument inte ska betala i förskott. Varje delbetalning ska alltså återspegla entreprenörens faktiska kostnader. Betalningsplanen ska följa entreprenörens faktiska utlägg.

– Man betalar för det som finns på plats, är gjort och levererat, säger Charlotte.

Om det svårt att greppa teoretiskt hur mycket arbeten som verkligen är utförda vid delbetalningen kan du alltid begära in fakturor och timredovisningar, något som visar att de har utfört arbeten åt dig som motsvarar det du betalar för.

Charlotte Andersson
Charlotte Andersson

– Det kan vara att begära in kopior på grusbilens leveransbekräftelser till exempel. Entreprenören ska kunna redovisa för dig att ditt bygge har kostat dem så här och så här mycket, säger Charlotte.

Konkreta formuleringar kring delbetalningar
Det bästa är om varje delbetalning i betalningsplanen kan motsvara ett konkret, väldefinierat moment i byggprocessen.

– Av formuleringen ska det vara lätt att bedöma om arbetena är fullt utförda, t ex ”när alla takpannorna ligger på” eller ”när eldosorna är försedda med brytare”, säger Charlotte Andersson.

Den konkreta formuleringen är nödvändig för att du ska kunna kolla upp att du verkligen har fått det du betalar för innan du gör delbetalningen.

– Det ligger på dig att kolla upp att du har fått det du betalar för. Saknas en takpanna ska den dit innan du gör delbetalningen, annars kanske du aldrig får den, säger Charlotte.

Betala max 90 % av utförda arbeten i varje delbetalning

Konsumenttjänstlagen säger också du har rätt att hålla inne 10 % av värdet av de utförda arbetena tills en godkänd slutbesiktning är utförd.

– Betala max 90 % av arbetena i varje delbetalning du gör. Det är viktigt att tänka på för att öka motivationen hos entreprenören att färdigställa och åtgärda besiktningsanmärkningarna i slutändan, säger Charlotte. 

Vid en slutbesiktning värderar besiktningsmannen summan av felen som återstår att åtgärdas. Då betalar man ut det resterande beloppet till entreprenören minus värdet av felen. De pengarna får entreprenören först när kvarstående fel är åtgärdade.

– Min erfarenhet är att pengar är det som motiverar en entreprenör mest, säger Charlotte.

Ju färre delbetalningar, desto bättre

En annan princip att ha i åtanke när du förhandlar om betalningsplan är att du tjänar på att ha färre delbetalningar, naturligtvis kombinerat med principen att inte betala förrän arbetena är levererade.

– Ju mer arbeten de vill utföra åt dig innan du behöver betala är ju bättre för dig. Då är det du som har kvar pengarna på banken och tjänar ränta, säger Charlotte.

Cirka 7-10 stycken delbetalningar brukar vara rimligt för ett vanligt villabygge.

Exempel på dåliga betalningsplaner

Under sina år som byggkonsult har Charlotte sett hel del skräckexempel på betalningsplaner. 

– Det händer att betalningsplanen säger att kunden ska betala vid påbörjandet av ett arbetsmoment istället för efter, säger Charlotte.

Andra dåliga formuleringar är ”10 % i januari” utan att ha matchat det med en konkret väldefinierad händelse i den aktuella byggprocessen. 

– Häromdagen stötte jag på ett roligt kontrakt som sa ”Betala 100 % av elarbetena när de påbörjas”, skrattar Charlotte.

Konsumenttjänstlagen tvingande

Entreprenörerna försöker formulera betalningsplanen till sitt bästa, det är upp till dig att se till att den tjänar dig. Det är en sak vad det civilrättsliga avtalet säger. Du har ändå rätten på din sida eftersom Konsumenttjänstlagen är tvingande, dvs den går inte att förhandla bort.  Lagen säger att du inte ska betala i förskott och att du max ska betala 90 % av utförda arbeten innan hela jobbet är slutfört och godkänt av dig.

Speciellt viktigt blir detta om man behöver utnyttja sin färdigställandeförsäkring om entreprenören går in konkurs. Då räknar försäkringsbolaget med att du hållit inne de lagstadgade tio procenten. Om du då har betalat entreprenören fullt, så får du betala tio procent mer för att få byggarbetena färdigställda med hjälp av din försäkring.