Ekonomi

Genomsnittspriset för ett hus är nu 2,1 miljoner kronor

Sett till förra tremånadersperioden har huspriserna varken ökat eller minskat mellan december-februari enligt Statistiska Centralbyråns senaste statistik. Däremot har priserna ökat tre procent jämfört med samma period för ett år sedan. Men Kronobergs län sticker ut när vi jämför tremånadersperioderna, där har priserna då ökat med hela fem procent. Största minskningen hittar vi i Västmanland och Södermanland som bägge redovisar tre procent ner.

Storstadsområdena visar alla noll i förändring jämfört med senaste tremånadersperioden. Men Malmö sticker ut eftersom det är den enda storstaden som haft sjunkande huspriser sett till årsbasis - dock endast med en procent. I Göteborg har priserna ökat fyra procent på årsbasis och i Stockholm har de ökat med två procent.

Statistiska Centralbyrån rapporterar även att genomsnittspriset för ett hus nu ligger på 2,1 miljoner kronor för riket som helhet, men att det spänner över stor bredd när de tittar på länsnivå. I Stockholm är genomsnittspriset hela 3,8 miljoner kronor medan ett genomsnittshus i Västernorrland går för strax under miljonen.